Asociatia Familiilor Catolice Asociatia Familiilor Catolice
"înălţimile nu sunt atât de cutreierate ca pieţele publice. Cu cât urci mai sus, cu atât ai mai puţini tovarăşi de drum."
Monseniorul Ghica


Spiritualitatea familiei Rugăciunile familiei

Rugăciuni către sfântul Ioan Bosco, ocrotitorul tinerilor

O, slăvite sfinte Ioan Bosco, care pentru a-i îndrepta pe tineri către dumnezeiescul Stăpân şi pentru a-i modela în lumina credinţei şi moralei creştine te-ai jertfit în mod eroic până la sfârşitul vieţii tale şi ai întemeiat un institut destinat să poarte mai departe şi să ducă pe tot întinsul pământului opera ta glorioasă, dobândeşte-ne de la Domnul nostru o iubire sfântă faţă de cei tineri care sunt expuşi atâtor ispite, pentru ca să ne putem jertfi pe noi înşine în a le fi sprijin împotriva curselor diavolului, în a-i ţine în siguranţă faţă de pericolele lumii şi în a-i călăuzi, în curăţie şi sfinţenie, pe calea ce duce la Dumnezeu. Amin.
*
O, Dumnezeule, care l-ai aşezat pe sfântul Ioan, preotul tău, să fie tatăl şi învăţătorul celor tineri şi care, prin el, cu ajutorul Fecioarei Maria, ai chemat familiile în Biserica ta, dă-ne, te rugăm, ca însufleţiţi de aceeaşi dragoste, să câştigăm suflete şi să te slujim numai pe tine. Prin Cristos, Domnul nostru, care împreună cu tine vieţuieşte şi domneşte, împreună cu Duhul sfânt, în toţi vecii vecilor. Amin.
*
Dulce Mântuitor, sfântul Ioan Bosco a avut o iubire puternică şi o inimă sensibilă faţă de cei tineri. ţie ţi-i încredinţez pe copiii şi adolescenţii din viaţa mea. Ocroteşte-i, îndepărtează de la ei ispitele lumii şi ţine-i strâns în braţele tale. Ajută-i pe tinerii din familia şi din biserica noastră să devină apostoli convingători pentru confraţii lor. Binecuvântează-i pe aceia care au fost dăruiţi cu o chemare către preoţie sau către viaţa consacrată şi ajută-i să răspundă pozitiv la această chemare. Sfinte Ioan Bosco, roagă-te pentru noi. Amin.

Str. Gral. Henri M. Berthelot 19
sector 1, 010164 Bucureşti
Tel: 021 405 6262
Copyright © 2015 Asociatia Familiilor Catolice - Web design and programming
Română English