Asociatia Familiilor Catolice Asociatia Familiilor Catolice
"înălţimile nu sunt atât de cutreierate ca pieţele publice. Cu cât urci mai sus, cu atât ai mai puţini tovarăşi de drum."
Monseniorul Ghica

Spiritualitatea familiei

Sf. Monica, mama sfântului Augustin (332-387)

Comemorare: 27 august Patroană a căsătoriilor în dificultate, a fiilor depărtaţi de Dumnezeu, a femeilor casnice, a mamelor, a victimelor adulterului şi abuzului, a văduvelor, a alcoolicilor. „Cuvântul grec «filosofia» înseamnă iubirea înţelepciunii. Eu aş fi putut să te neglijez cu indiferenţă în scrierile mele, dacă tu nu...

Detalii

Sf. Rita din Cascia, văduvă, călugăriţă (1381-1447)

Comemorare: 22 mai Patroană a cauzelor imposibile, a căsătoriilor dificile, a soţiilor abuzate de soţi, a văduvelor, a părinţilor, mijlocitoare împotriva sterilităţii. Tradiţia ne povesteşte că, înclinată spre viaţa de mănăstire, a fost logodită cu un om brutal şi violent, care convertit de ea, a ajuns apoi să...

Detalii

Sf. Maria Goretti , fecioară martiră (1890 - 1902)

Comemorare: 6 iulie Patroană a copiilor, tinerilor, victimelor violului. „Susţinută de harul ceresc, cu voinţă puternică şi generoasă, şi-a sacrificat viaţa numai să nu piardă gloria fecioriei" (Papa Pius al XII-lea, Omilia din ziua canonizării: AAS 42, 1950, 581). În ziua de 24 iunie 1950, mai...

Detalii

Rugăciunea Fer. Papă Ioan al XXIII-lea către sfântul Iosif, ocrotitorul familiilor

Sfinte Iosife, tată purtător de grijă al lui Isus şi soţ preacurat al Mariei, care ţi-ai trăit viaţa împlinindu-ţi desăvârşit chemarea, susţinând prin munca mâinilor tale Sfânta Familie de la Nazaret, ocroteşte-ne şi pe noi care, plini de încredere, alergăm la tine. Tu cunoşti dorinţele, necazurile şi speranţele noastre. Venim...

Detalii

Litanie în cinstea sfântului Anton de Padova

Doamne, miluieşte-ne, Cristoase, miluieşte-ne, Doamne, miluieşte-ne, Cristoase, auzi-ne, Cristoase, ascultă-ne, Tată din cer, Dumnezeule, miluieşte-ne pe noi, Fiule, Răscumpărătorul lumii, Dumnezeule, miluieşte-ne pe noi, Duhule Sfânt, Dumnezeule, miluieşte-ne pe noi, Sfântă Treime, un singur Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi, Sfinte Antoane, sfânt printre oameni, roagă-te pentru noi! (*) Sfinte Antoane,...

Detalii

Rugăciuni către sfântul Anton de Padova pentru familie

Sfinte Antoane, neînfricat apărător al adevărurilor creştine, ca preot tu ai predicat deseori despre demnitatea şi sfinţenia familiei; ca împărţitor al darurilor cereşti ai copleşit-o cu nenumărate binecuvântări; ca mare făcător de minuni, ai apărat-o de puterile duhului rău. Cu umilinţă vin şi eu să-ţi cer ocrotirea ta pentru...

Detalii

Rugăciune către sfântul Anton de Padova pentru întoarcerea celor înstrăinaţi de familie

Dumnezeule veşnic, Creatorul cerului şi al pământului, tu ai orânduit familia ca sub binecuvântarea ta oamenii să se simtă fericiţi. Dar iată că păcatul i-a dezbinat pe cei dragi şi i-a făcut să fie duşmanii propriei lor iubiri. Însă tu ai milă de cei ruinaţi sufleteşte şi-i întorci la datoria...

Detalii

Rugăciune către sfântul Anton de Padova pentru îndreptarea unei persoane scumpe (soţ, copil etc.)

Sfinte Antoane, tu care eşti plin de dragoste sfântă faţă de cei păcătoşi şi n-ai cruţat trudă, rugăciune şi fapte aspre de pocăinţă pentru a-i readuce la Dumnezeu, vino în ajutorul meu ca să îndrept o persoană scumpă inimii mele, dar care este departe de iubirea lui Dumnezeu din cauza...

Detalii

Rugăciune către sfântul Anton de Padova pentru îndreptarea unul copil

Sfinte Antoane, ocrotitorul meu plin de râvnă pentru mântuirea sufletelor, fie-ţi milă de durerea unui tată (a unei mame) copleşit(ă) de neliniştea în care l-a aruncat (a aruncat-o) nepăsarea religioasă a propriului fiu (a propriei fiice). Tu, care regăseşti lucrurile pierdute, fă ca fiul meu (fiica mea) să regăsească în...

Detalii

Rugăciune către sfântul Anton de Padova pentru a avea copii

Sfinte Antoane, mângâietorul sufletelor mâhnite, priveşte cu îndurare şi vezi cum trăiesc în întristare, pentru că Dumnezeu nu mi-a dat harul de a deveni şi eu mamă sau, dacă devin, îmi curmă bucuria, luându-mi copilul de la sân. Copiii sânt legătura de iubire dintre soţi: mijloceşte, deci pentru mine la...

Detalii

Rugăciune către sfântul Anton de Padova de apărare împotriva geloziei

Glorioase sfinte Antoane, Dumnezeu a voit să fii sfântul minunilor şi în vremurile noastre. Toţi cei necăjiţi aleargă la tine. Iată-mă şi pe mine la picioarele tale spre a-ţi deschide inima mea cea atât de zbuciumată. Sfinte Antoane, eu nu mai am linişte. Mă zbucium fără a vedea vreo scăpare...

Detalii

Rugăciune către sfântul Anton de Padova pentru reuşită la examen

Sfinte Antoane, tu ai cercetat cu mare sârguinţă adevărul şi ai ştiut să uneşti rugăciunea cu ştiinţa. Înţelepciunea ţi-ai dobândit-o în studii îndelungate. Din smerenia ţi-ai ascuns totuşi cunoştinţele până ce Dumnezeu ţi-a călăuzit paşii ca să fii şi altora lumină şi indrumător. Iată-mă în faţa ta ca să-ţi cer...

Detalii

Rugăciune către sfântul Anton de Padova pentru obţinerea unui serviciu

Sfinte Antoane, tu ai primit de la Dumnezeu darul de a-i ajuta pe cei nevoiaşi şi săraci, ajută-mă să-mi procur pâinea cea de toate zilele. Iată în ce greutăţi mă aflu eu (şi familia mea). Nu ştiu ce să fac şi încotro să mă îndrept. Faptele tale minunate au aruncat...

Detalii

Rugăciune către sfântul Anton de Padova pentru o căsătorie fericită

Sfinte Antoane, tu ai îndrumat pe atâţia tineri pe drumul vieţii şi le-ai dobândit ajutor de la Dumnezeu ca să poată întemeia o familie fericită şi astfel să aibă parte de o viaţă frumoasă. ştiu că şi viitorul meu este în mâinile lui Dumnezeu, Stăpânul cerului şi al pământului, dar...

Detalii

Rugăciuni către sfântul Ioan Bosco, ocrotitorul tinerilor

O, slăvite sfinte Ioan Bosco, care pentru a-i îndrepta pe tineri către dumnezeiescul Stăpân şi pentru a-i modela în lumina credinţei şi moralei creştine te-ai jertfit în mod eroic până la sfârşitul vieţii tale şi ai întemeiat un institut destinat să poarte mai departe şi să ducă pe tot întinsul...

Detalii

Rugăciunea părinţilor pentru copiii lor către sfânta Maria Goretti

Sfântă Maria Goretti, Dumnezeu te-a ales ca un model de curăţie şi tărie pentru toţi oamenii, dar mai ales pentru copii şi tineri. La o vârstă fragedă şi lipsită de orice apărare omenească, numai cu sprijinul lui Dumnezeu, ai înfruntat cu tărie propunerea urâtă şi asaltul violent din partea celui...

Detalii

Rugăciunea copiilor către sfânta Maria Goretti

Sfântă Maria Goretti, noi am auzit de frumuseţea sufletească şi curajul cu care ai apărat-o tu. Te rugăm, cere de la Isus, Mielul nepătat, să ne apere nevinovăţia şi să ne dea tărie împotriva tuturor curselor pe care le întinde diavolul folosindu-se de slăbiciunile noastre, şi împotriva exemplelor rele pe...

Detalii

Rugăciunea unei soţii pentru soţul necredincios prin mijlocirea sfintei Monica

Sfântă Monica, în viaţa ta văd împlinite cuvintele lui Isus: „Fericiţi cei ce plâng, căci ei se vor bucura" sau „Orice veţi cere de la Tatăl în numele meu, veţi primi" deci „cereţi... bateţi... stăruiţi şi veţi primi". Mijloceşte-mi la Acela care este bucuria ta veşnică statornicie şi mângâiere...

Detalii

Rugăciunea unei mame pentru fiul / fiica îndepărtat(ă) de Dumnezeu prin mijlocirea sfintei Monica

Sfântă Monică, întărită de cuvintele Sfântului Ambroziu: „Nu e posibil ca fiul atâtor lacrimi să piară!", te-ai rugat cu inima plină de durere timp de 16 ani pentru fiul tău, Augustin. Dumnezeu ţi-a răsplătit statornicia în rugăciune, dându-ţi bucuria de a muri în braţele Fiului tău, carespunea: „Tu, Doamne, îndemni...

Detalii

Novenă în cinstea sfintei Rita din Cascia

NB: Rugăciunea de început şi Rugăciunea de încheiere se recită în fiecare din cele nouă zile, la începutul, respectiv la sfârşitul rugăciunii zilei respective. Rugăciune de început: Dumnezeule mântuitor, tu eşti într-adevăr prezent cu dumnezeirea şi omenirea ta în cel mai sfânt sacrament. Mă rog ţie cu adâncă smerenie...

Detalii

Litanie în cinstea sfintei Rita din Cascia

Doamne, miluieşte-ne, Cristoase, miluieşte-ne, Doamne, miluieşte-ne, Cristoase, auzi-ne, Cristoase, ascultă-ne, Tată din cer, Dumnezeule, miluieşte-ne pe noi, Fiule, Răscumpărătorul lumii, Dumnezeule, miluieşte-ne pe noi, Duhule Sfânt, Dumnezeule, miluieşte-ne pe noi, Sfântă Treime, un singur Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi, Preasfântă Fecioară Maria, roagă-te pentru noi, (*) Maica lui Dumnezeu, *...

Detalii

Rugăciune în cazuri imposibile către sfânta Rita din Cascia

O, sfântă Rita, cerul s-a întunecat deasupra mea, rugăciunea nu mai pătrunde până la tronul lui Dumnezeu. ştiu prea bine că păcatele sunt singura cauză a pedepselor care mă lovesc. Curajul de a mă îndrepta către Isus cel răstignit este slăbit, deoarece de atâtea ori am dispreţuit mila sa şi...

Detalii

Anul paulin (2008-2009): 1. Priscila şi Acvila

Fap 18,1-4.18-19.24-26 „După acestea, plecând din Atena, [Paul] s-a dus la Corint. Acolo a găsit un iudeu cu numele de Acvila, originar din Pont, care venise de curând din Italia cu soţia lui Priscila, întrucât Claudiu poruncise ca toţi iudeii să plece din Roma. A venit la ei şi, pentru...

Detalii

Anul paulin (2008-2009): 2. Soţul şi Soţia, Cristos şi Biserica

Ef 5, 21-29 „Fiţi supuşi unii altora în frica lui Cristos. Femeile să se supună bărbaţilor lor ca Domnului, pentru că bărbatul este capul femeii aşa cum şi Cristos este capul Bisericii, trupul său, al cărui mântuitor şi este. şi cum Biserica se supune lui Cristos, tot aşa şi femeile...

Detalii

Anul paulin (2008-2009): 3. Vocaţia la o viaţă curată

1Cor 7,1-6 „Referitor la cele ce mi-aţi scris, este bine ca omul să nu se atingă de femeie. Totuşi, pentru a evita desfrânările, fiecare [bărbat] să-şi aibă femeia lui şi fiecare [femeie] să-şi aibă bărbatul ei. Bărbatul să-şi îndeplinească datoria faţă de soţie, la fel şi soţia faţă de bărbat....

Detalii

Anul paulin (2008-2009): 4. Iubirea, baza întemeierii oricărei familii

1Cor 13,1-13 „Dacă aş vorbi în limbile oamenilor şi ale îngerilor, dar nu aş avea iubire, aş deveni o aramă sunătoare şi un chimval zăngănitor.

Detalii

Ludovic si Azelia Martin, parintii Sfintei Tereza a Pruncului Isus

Comemorare: 18 octombrie 2015 (au fost canonizati in timpul Sinodului pentru Familii de la Roma), dupa ce au fost declarati Venerabili in timpul Anului International al Familiei (1994) si beatificati in 2008. Casatoria dintre Ludovic (Louis) Martin si Azelia (Zelie) Guerin a avut loc la miezul noptii pe 13...

Detalii

Calea Sfintei Cruci pentru copii

RUGĂCIUNE DE PREGĂTIRE O, Isuse preabune, cu inimă căită vin înaintea ta, spre a te urma pe drumul suferinţelor, ce l-ai îndurat de la Pilat până la Calvar. Vreau să fac aceasta spre iertarea păcatelor mele, spre a mă învăţa să sufăr şi să mă jertfesc împreună cu tine,...

Detalii

Sf. Gianna Beretta Molla, soţţmamă, medic, mărturisitor pro-life (1922-1962)

Comemorare: 28 aprilie Patroană a mamelor, medicilor, copiilor nenăscuţţem> Gianna Francesca Beretta s-a născut în Italia, la Magenta, fiind al zecelea copil din cei 13 ai soţţ Alberto şşria, terţţ franciscani. Din copiii familiei Beretta numai nouă au supravieţţpână la maturitate; dintre ei, o fiică...

Detalii

Rugăciune către sfânta Gianna Beretta Molla

Dumnezeule, ţie, care eşti Părinte, îţi aducem laudă şi pe tine te binecuvântăm, fiindcă prin sfânta Gianna Beretta Molla, tu ne-ai dat o persoană care a mărturisit evanghelia ca tânără femeie, ca soţie, ca mamă şi ca medic. Îţi mulţumim pentru că prin darul vieţii sale învăţăm să primim şi...

Detalii

„Împreună cu părintele nostru papa Francisc”

Surprindere. Suspin. Speranţă. Seninătate. Un papă cu numele Francisc, întâia oară în istoria Bisericii. Pentru o vreme, cu îngăduinţa Domnului, vom fi împreună cu Sanctitatea sa, sub călăuza sa, iar el ca slujitor al lui Cristos, vicar al său şi urmaş al apostolului Petru, va fi împreună cu noi, Biserica,...

Detalii

„Detest pomana care nu costă şi nu doare!”

Pe 13 martie se împlineşte anul de când omul venit aproape de la capătul lumii a devenit cel de-al 266-lea succesor al apostolului Petru. Desigur e vorba despre papa Francisc. În tot acest timp în repetate rânduri ne-a îndemnat la speranţă şi bucurie. A făcut-o îndreptându-ne mereu privirea către Isus,...

Detalii

De la Evangelii Gaudium la sinodul speranţei şi al încrederii

Într-o lume tot mai globalizată familia întemeiată pe legătura dintre un bărbat şi o femeie devine o opţiune între multe altele. Globalizarea aduce cu sine ideea că nu există un unic model de familie. Până la jumătatea secolului al XX-lea constituţiile statelor lumii reflectau locul central al familiei. Nimeni nu...

Detalii

A merge împreună

A merge împreună e propunerea pe care papa Francisc o face Bisericii la început de mileniu al III-lea. E ca o întoarcere la începuturile creştinismului, atunci când în primele veacuri ucenicii lui Cristos aveau apelativul de hodos, adică drum. Înainte de a se înstăpâni terminologia de creştin, cei care primiseră...

Detalii

Quatrocchi

Speranţa se înnoieşte ori de câte ori Biserica celebrează Ziua Mondială a Tineretului. E o sărbătoare aşteptată şi mereu surprinzătoare. Sub soarele arzător al Madridului, pe o caniculă stingheritoare, în plin august, Biserica a retrăit o nouă primăvară. Din piepturile sutelor de mii de tineri adunaţi pe Quatros Vientos au...

Detalii

CALEA SFINTEI CRUCI propusă de familii

RUGĂCIUNE PREGĂTITOARE Preasfântă Treime, iată-ne înaintea ta pentru a-ţi pune la picioare mărunta jertfă a familiei noastre alături de grandioasa şi nepreţuita pătimire a Domnul nostru Isus Cristos. Te rugăm să primeşti rugăciunea noastră ca pe o implorare de a ne da harul să ducem propria noastră cruce...

Detalii
Str. Gral. Henri M. Berthelot 19
sector 1, 010164 Bucureşti
Tel: 021 405 6262
Copyright © 2015 Asociatia Familiilor Catolice - Web design and programming
Română English