Asociatia Familiilor Catolice Asociatia Familiilor Catolice
"înălţimile nu sunt atât de cutreierate ca pieţele publice. Cu cât urci mai sus, cu atât ai mai puţini tovarăşi de drum."
Monseniorul Ghica


Spiritualitatea familiei Rugăciunile familiei

Rugăciunea unei soţii pentru soţul necredincios prin mijlocirea sfintei Monica

Sfântă Monica, în viaţa ta văd împlinite cuvintele lui Isus: „Fericiţi cei ce plâng, căci ei se vor bucura" sau „Orice veţi cere de la Tatăl în numele meu, veţi primi" deci „cereţi... bateţi... stăruiţi şi veţi primi".
Mijloceşte-mi la Acela care este bucuria ta veşnică statornicie şi mângâiere în rugăciunea pentru soţul meu, care s-a îndepărtat de Dumnezeu, a devenit indiferent sau este de-a dreptul revoltat împotriva Lui şi a sfintei Biserici.
Dobândeşte-mi bucuria de a-l vedea alături de mine nu numai in căminul nostru, ci şi în rugăciune şi în casa Domnului, pentru ca la sfârşitul acestei vieţi să ne bucurăm împreună în cer, făcând parte din fericiţii lui Dumnezeu. Amin.

Str. Gral. Henri M. Berthelot 19
sector 1, 010164 Bucureşti
Tel: 021 405 6262
Copyright © 2015 Asociatia Familiilor Catolice - Web design and programming
Română English