Asociatia Familiilor Catolice Asociatia Familiilor Catolice
"înălţimile nu sunt atât de cutreierate ca pieţele publice. Cu cât urci mai sus, cu atât ai mai puţini tovarăşi de drum."
Monseniorul Ghica


Spiritualitatea familiei Rugăciunile familiei

Rugăciune către sfântul Anton de Padova pentru îndreptarea unei persoane scumpe (soţ, copil etc.)

Sfinte Antoane, tu care eşti plin de dragoste sfântă faţă de cei păcătoşi şi n-ai cruţat trudă, rugăciune şi fapte aspre de pocăinţă pentru a-i readuce la Dumnezeu, vino în ajutorul meu ca să îndrept o persoană scumpă inimii mele, dar care este departe de iubirea lui Dumnezeu din cauza vieţii ei dezordonate. Tu ştii că această persoană nu este cu totul rea. Are o inimă bună. Îşi iubeşte familia şi-i vrea tot binele. Dar, din nefericire, se uită pe sine şi nu vede propria-i mizerie sufletească în care se află. Este ca un sărman orb, iubite sfinte Antoane, şi depinde de tine să-i dobândeşti lumină de la Dumnezeu. Adu-o înapoi în casa Tatălui ceresc, dar curând, căci altfel este în primejdie să cadă pradă diavolului.
Sfinte Antoane, dacă această persoană nefericită şi-ar cunoaşte starea de plâns şi dacă s-ar gândi la primejdia de a cădea în orice clipă pradă osândei veşnice - la care se expune atât de uşor - atunci desigur că s-ar îndrepta. Binevoieşte, deci, a-i deschide ochii. Fă-o să înţeleagă mizeria sufletească în care se află. Ridic-o din noroiul păcatelor în care s-a înglodat aşa de adânc. Sfinte Antoane, nu te cuprinde mila când priveşti acest suflet? Fă ca acest fiu rătăcit să înţeleagă întreaga decădere la care a ajuns. Întoarce-l la casa Tatălui ceresc. Ia-l sub protecţia ta şi mijloceşte pentru el ca Domnul să-şi deschidă braţele milei sale nesfârşite, să-i dea sărutul de pace şi de împăcare, reaşezându-l în drepturile pierdute. Sfinte Antoane, mare făcător de minuni, îndeplineşte-mi ruga. Este în joc sângele dumnezeiesc al lui Isus Cristos. Amin.

Str. Gral. Henri M. Berthelot 19
sector 1, 010164 Bucureşti
Tel: 021 405 6262
Copyright © 2015 Asociatia Familiilor Catolice - Web design and programming
Română English