Asociatia Familiilor Catolice Asociatia Familiilor Catolice
"Iubirea trebuie să întreacă speranţa."
Monseniorul Ghica

Articole Politica

Viitorul copiilor în România: ne interesează?

„A fi tratat cu ingratitudine: unul din felurile - şi nu cel mai neînsemnat - de-a semăna cu Dumnezeu" - spune Fericitul Vladimir Ghika. Crăciunul ne dă ocazia de a cugeta la gratitudine şi ingratitudine ca la o axă pe care se mişcă sufletul, ori ca la talgerul balanței care măsoară faptele bune şi faptele rele, implicarea sau nepăsarea. Mijloacele de comunicare în masă stârnesc compasiunea amintindu-ne şi mai mult de cei săraci, de cei singuri, de copii uitaţi de părinţi, de părinţii uitaţi de copii, aşadar de cei pecetluiţi de ingratitudine. În faţa acestor situaţii dureroase se ivesc asemenea zorilor zvâcniri de bunătate pentru a turna câteva picături de mângâiere şi de bucurie peste rănile acestor persoane. 

De la gândul răscolitor al Fericitului Vladimir doresc să ne îndreptăm către o iniţiativă pusă sub egida Parlamentului României. Forul naţional a găzduit în acest an două întâlniri, mai întâi pe 27 mai, apoi pe 9 decembrie sub denumirea „Soluţii pentru îmbunătăţirea sănătăţii copiilor", organizate de revista Politici de Sănătate, la iniţiativa Comisiei pentru Drepturile Omului, Culte şi Minorităţi şi a Comisiei pentru Sănătate Publică, din Senat. Principalul lor scop este îmbunătăţirea educaţiei, protecţiei şi accesului copiilor, tinerilor şi mamelor la îngrijiri medicale de calitate în sistemul public şi privat. La întâlniri au luat parte reprezentanţi ai Asociaţia Familiilor Catolice „Vladimir Ghika" şi Asociaţia Medicilor Catolici din Bucureşti alături de alte asociaţii din ţară şi din capitală.
Discuţiile s-au desfăşurat pornind de la întrebarea „Cât de mult se investește pentru sănătatea copiilor în România?". În calitate de creştini ne-am dori ca demersul să ducă la o îndreptare a situaţiei, la o îndepărtare a piedicilor care îngrădesc actul medical, pentru a ajunge la o îngrijire medicală competentă a copiilor noștri. În limbaj public, termenul copil se referă la persoanele cuprinse între 0 şi 17 ani, ceea ce reprezintă 20% din populaţia ţării.
Prima întâlnire a fost mai degrabă un semnal de alarmă cu privire la situaţia precară a stării de sănătate a copiilor din țara noastră. Printre altele s-a amintit că în medie 20% dintre copiii sub 5 ani nu au fost niciodată vizitaţi de medic. Neajunsul nu provine numai din carenţele educative ale părinţilor ci şi din faptul că de mai bine de 10 ani în România lipsesc Facultăţile de pediatrie. Reorganizarea învăţământului sanitar şi înglobarea pediatriei în medicina generală a dus la diminuarea atenţiei faţă de sănătatea copilului. România ocupă un nedorit loc unu în multe din statisticile sumbre europene. Dintre ele amintim mortalitatea infantilă de 8,4 la mie (chiar dacă în ultimii ani s-a redus de la 18,6 la mie), totuşi este de 2 ori mai mare decat media tarilor europene. O parte însemnată din copiii noştri suferă de sărăcie, care stă la baza hrănirii deficitare şi a diferitelor abuzuri. O mare traumă este abandonul datorat plecării părinţilor în străinătate. La ora actuală în România există mai bine de 60.000 de copii instituţionalizaţi dintre care numai circa 4000 au ca perspectivă adopţia. Pe lângă aceasta amintim situaţia dramatică a persoanelor cu handicap, dar şi a creşterii numărului de copii cu o formă sau alta de autism, după unele statistic circa 1% din totalul copiilor. O altă problemă ţine de situaţia celor peste 17.000 de persoane cu dizabilităţi mintale instituţionalizate din România, etc...
Întâlnirea din 9 decembrie s-a încheiet cu elaborarea documentului intitulat: „Pactul interinstituţional pentru sănătatea copilului şi a adolescentului". La punctul doi şi trei se stipulează: „Nu se poate vorbi la singular despre respectarea dreptului la ocrotirea sănătăţii, ci doar corelat cu alte drepturi fundamentale: dreptul la viaţă şi integritate fizică şi psihică; dreptul la respectul vieţii intime, familiale şi private; dreptul la informare şi dreptul la un mediu sănătos. (...) Interesul superior al copilului trebuie să reprezinte cea mai importantă rațiune în toată legislația privind sănătatea copiilor, accentul punându-se în mod special pe prevenție".
Pe noi familiile catolice ne interesează sanătatea copiilor şi prevenţia ca mijloc de păstrare a sănătăţii fizice, psihice, dar şi morale. Grăitor e faptul că latinescul salus (sănătate) coincide şi cu noţiunea de mântuire. Din perspectivă creştină prevenirea bolii, a răului, cere folosirea unor mijloace adecavate pentru apărarea şi promovarea sănătăţii morale a copiilor. Sintagma educaţie la sănătate nu poate face rabat de la ceea ce înseamnă omul integru, omul frumos.
Un prieten şi apropiat al Fericitului Vladimir Ghika, marele savant Nicolae Paulescu spunea: „să-l tratăm pe fiecare pacient ca pe Cristos". Am parafraza zicerea astfel: "să-l tratăm pe fiecare copil ca pe Cristos". Contrar paradoxului exprimat de Monsenior, acela că "a fi tratat cu ingratitudine duce la asemănarea cu Dumnezeu", am spune că tocmai a fi tratat cu gratitudine duce la a fi părtaş la slava lui Dumnezeu. Timpul Sfântului Crăciun să ne inspire în a găsi lumină şi limpezime pentru apărarea şi educarea copiilor. Sperăm că iniţiativa din Parlamet este o zvâcnire de bine, nedisimultă... menită să apere copilul cu siceritate şi gratuitate.
Cornel Bărbuţ, vicepreşedinte AFC "Vladimir Ghika".

 

Str. Gral. Henri M. Berthelot 19
sector 1, 010164 Bucureşti
Tel: 021 405 6262
Copyright © 2015 Asociatia Familiilor Catolice - Web design and programming
Română English