Asociatia Familiilor Catolice Asociatia Familiilor Catolice
"înălţimile nu sunt atât de cutreierate ca pieţele publice. Cu cât urci mai sus, cu atât ai mai puţini tovarăşi de drum."
Monseniorul Ghica

Stiri Interne

Apel la decență către proprietarii turnului ilegal de lângă Catedrala Sf. Iosif

Asociația Familiilor Catolice 'Vladimir Ghika' și AGRU București (Asociația Generală a Românilor Uniți cu Roma), organizatoarele 'Marșului tăcerii' din 28.05.2016, pentru respectarea legilor și a hotărârilor judecătorești, fac apel la firma Millennium Building Development SRL (MBD) si la dl. Ioannis Papalekas să înceteze jignirile la adresa credincioșilor catolici și a tuturor liderilor lor din țară.

În spatele unei atitudini formale de respect față de Suveranul Pontif Papa Francisc și față de comunitatea catolică, prin fraze bine ticluite, MBD și dl. Papalekas îi acuză pe enoriașii catolici și episcopii lor că ar fi lipsiți de discernământ și ar fi pradă manipulării exercitate de IPS Ioan Robu.

Întrucât tăcerea noastră atunci când este solidară neliniștește, vrem să folosim cuvinte pentru a fi înțeleși: Nu cerem pomană nimănui. Cerem doar respectarea Legii și a deciziilor judecătorești ! Vrem domnia Legii și a hotărârilor judecătorești !

Am aflat cu toții că MBD nu a vrut să fie parte în dosarul de desființare a clădirii pe care a edificat-o ilegal, dar absența sa este lesne de înțeles și nu schimbă situația de drept. Decizia de desființare vizează clădirea sa și nu o altă clădire. Tribunalul Dâmbovița prin sentința nr. 2520 din 28.06.2012, devenită irevocabilă prin decizia nr. 456 din 23.01.2013, pronunțată de CA Ploiești, executorie, a obligat Primarul Municipiului București la emiterea deciziei privind desființarea construcției — imobil de birouri Cathedral Plaza situată în București, str. Gen Berthelot, nr. 11-15, sector 1 si respectiv București, str. Luterană, nr. 15 și 15A, sector 1, realizată fără autorizație de construire legală, autorizație emisă la solicitarea SC Millennium Building Development SRL, de Primăria sectorului 1 București precum si la luarea tuturor măsurilor administrative de aducerea terenului în situația anterioară emiterii autorizației, în vederea refacerii cadrului natural din zona de protecție a Catedralei Sf. Iosif.

Am aflat însă și faptul că MBD a fost parte în dosarul care a consfințit anularea autorizației. CA Suceava prin decizia irevocabilă nr. 1989 din 3.11.2010 a reținut despre clădirea aparținând MBD: autorizația a fost emisă de un organ necompetent din punct de vedere material, Primăria sectorului 1; lipsa avizului Ministerului Culturii si Cultelor; neîndeplinirea condițiilor stabilite prin certificatul de urbanism; lipsa expertizării tehnice a Catedralei Sf. Iosif, înainte de eliberarea autorizației, în vederea stabilirii stării fizice a structurii sale de rezistență; lipsa efectuării unei expertize tehnice privind neafectarea clădirilor învecinate, cu referiri privind neafectarea lor în caz de seism; avizul 80/ Z/ 6.02.2006 al Direcției de Cultură și Patrimoniu Cultural al Municipiului București este nul, întrucât a fost emis de un organ necompetent. Printre motivele anulării autorizației CA Suceava a reținut și lipsa acordului notarial al ARCB; Iată ce rețin judecătorii: Nu prezintă relevanță faptul că, reprezentantul Arhiepiscopiei Romano-Catolice București, prin adresa nr. C-890/ 19.11.1999 ar fi comunicat Ministrului Culturii și Cultelor și Primarului General al Municipiului București un acord de principiu printr-un înscris sub semnătură privată atâta timp cât cerința legii este că acesta să fie exprimat în formă autentică. Ori, atât doctrina cât și practica judiciară au statuat, în cazul în care nu este respectată cerința formei solemne a actului juridic sancțiunea care intervine este cea a nulității absolute.

Din aceste două decizii irevocabile rezultă clar care este situația juridică a clădirii: autorizația obținută de MBD este nulă (dintr-o întreagă serie de cauze, în special din cauza lipsei acordului Arhiepiscopiei), iar clădirea fără autorizație trebuie desființată.

Orice alte raționamente, atacuri și speculatii nu fac altceva decât să întârzie aplicarea deciziilor judecătorești și redarea spațiului verde ce a fost confiscat bucureștenilor pe căi nu tocmai corecte.

În statul de drept Legea și hotărârile judecătorești sunt suverane: DURA LEX, SED LEX !

Str. Gral. Henri M. Berthelot 19
sector 1, 010164 Bucureşti
Tel: 021 405 6262
Copyright © 2015 Asociatia Familiilor Catolice - Web design and programming
Română English