Asociatia Familiilor Catolice Asociatia Familiilor Catolice
"înălţimile nu sunt atât de cutreierate ca pieţele publice. Cu cât urci mai sus, cu atât ai mai puţini tovarăşi de drum."
Monseniorul Ghica


Sinodul pentru familie din 2015Despre sinod

Către Sinodul pentru familie din 2015

La data de 8 octombrie 2013 biroul de presă a Sfântului Scaun, prin vocea părintelui Federico Lombardi anunţa convocarea celei de-a III-a Adunări Generale Extraordinare a Sinodului Episcopilor în perioada 5 şi 19 octombrie, 2014 cu tema „Provocările pastorale ale familiei în contextul evanghelizării". Sinodul episcopilor are menirea de a purta mai departe spiritul de comuniune în Biserică şi de colegialitate între episcopi intuit, voit şi propus de Conciliul Vatican al II-lea.
Până acum în istoria recentă a Bisericii au mai avut loc alte două adunări generale extraordinare. Prima s-a desfăşurat în 1969 pentru a dezbate raportul dintre Sfântul Scaun şi Conferinţele Episcopale, iar cea de-a doua s-a desfăşurat în 1985 cu ocazia aniversării a 20 de ani de la încheierea Conciliului Vatican al II-lea. Adunări ordinare au fost XIII, iar rezultatul lor a fost întotdeauna sintetizat într-o document post-sinodal, intitulat Exortaţie (Îndemn). Papa Francisc a voit să pregătească cea de-a XIV-a adunare ordinară a sinodului episcopilor din 2015 prin convocarea mai întâi a uneia extraordinare la care vor lua parte cei 114 capi ai conferinţelor episcopale, patriarhi, episcopi majori, câţiva reprezentanţi a institutelor călugăreşti şi câţiva laici. În statutul sinodului, la articolul 4, se precizează că sinodul extraordinar se convoacă atunci când „materia pusă în dezbatere, care priveşte binele Bisericii universale, are nevoie de o definire urgentă" pe când în cazul adunării ordinare „materia pusă în dezbatere prin natura sa şi prin importanţa pe care o are pentru binele Bisericii universale cere doctrina, prudenţa şi părerea întregului episcopat catolic".
Până la reunirea întregului episcopat în toamna lui 2015 vor fi parcurse mai multe etape. Prima, la data de 8 octombrie, 2013, a fost redactarea şi prezentarea Documentului pregătitor care a fost însoţit de Chestionarul cu un set de nouă categorii de întrebări. În document s-a expus pe scurt planul lui Dumnezeu cu privire la căsătorie şi familie, iar întrebările din chestionar au avut menirea de a cunoaşte în ce măsură credincioşii, respectiv familiile, care sunt răspândiţi pe toată faţa pământului cunosc, trăiesc şi îşi însuşesc doctrina biblică şi bisericească pe această temă. Rodul răspunsurilor la chestionare a dus la elaborarea Instrumentum Laboris (Instrument de lucru) prezentat cu ocazia unei conferinţe de presă la data de 26 iunie 2014. Scopul Instrumentului de lucru este de a orienta discuţiile în cadrul sinodului de luna viitoare. Adunarea extraordinară are la rândul său rolul de a elabora status questionis pentru sinodul ordinar din 2015.
În mod grăitor la prezentarea Instrumentum laboris alături de cardinalii Lorenzo Baldisseri, secretar general al Sinodului Episcopilor, de Péter Erdő, raportor general al celei de-a III-a Adunări Generale Extraordinare a Sinodului Episcopilor, de André Vingt-Trois, preşedinte delegat, de Mons. Bruno Forte, teolog, au luat parte soţii Pina de Simone şi Franco Miano, părinţi a doi copii, care şi-au adus contribuţia la redactarea documentului.
Din intervenţia celor doi soţi la conferinţă amintim „Provocarea fundamentală a omului de azi este modul de a înţelege relaţiile şi în anumite privinţe însăşi posibilitatea relaţiei. Familia este locul relaţiilor prin excelenţă şi este normal ca membrii săi să întâmpine greutăţi în a trăi relaţiile în vremurile actuale. Şi familia pare marcată de sentimentul fragilităţii, al împrăştierii şi mai ales de o anumită tendinţă spre privatizare. Aparent suntem mai liberi să alegem, relaţiile sunt mai mobile, mai intense, dar mai fragile. A revendica pentru relaţiile afective un spaţiu total privat aduce cu sine riscul de a izola legăturilor cele mai puternice ale vieţii într-un spaţiu care, sustras de la orice referinţă normativă şi de la orice dimensiune instituţională, se arată a fi adesea loc de singurătate, de rătăcire şi uneori la angoasă. Familia are nevoie să se redescopere ca realitate de relaţie în cadrul unei reţele de relaţii".
Pe 26 februarie anul acesta papa se adresa familiilor printr-o Scrisoare deschisă în care amintea că întâlnirea sinodală „este dedicată în mod special vouă, vocaţiei şi misiunii voastre în Biserică şi în societate, problemelor căsătoriei, ale vieţii familiale, ale educaţiei copiilor şi rolului familiilor în misiunea Bisericii". Apoi referindu-se la adunarea ordinară ce va avea loc în 2015 aminteşte că aceasta va fi precedată de Cea de-a VIII-a Întâlnire Mondială a Familiilor, din Philadelphia, din septembrie 2015. Prin urmare papa Francisc cheamă familiile să se roage pentru ca „prin aceste evenimente, Biserica să parcurgă un adevărat drum de discernământ şi să adopte mijloacele pastorale corespunzătoare pentru a ajuta familiile să înfrunte provocările actuale cu lumina şi forţa care vin din Evanghelie".
În lunile următoare în această pagină vom prezenta constant informaţii cu privire la desfăşurarea acestor evenimente. E interesant că papa Francisc la fel ca sfântul Ioan Paul al II-lea şi-au început pontificatul cu convocarea sinodului pentru familie.
Pr. Fabian Măriuţ

Str. Gral. Henri M. Berthelot 19
sector 1, 010164 Bucureşti
Tel: 021 405 6262
Copyright © 2015 Asociatia Familiilor Catolice - Web design and programming
Română English