Asociatia Familiilor Catolice Asociatia Familiilor Catolice
"înălţimile nu sunt atât de cutreierate ca pieţele publice. Cu cât urci mai sus, cu atât ai mai puţini tovarăşi de drum."
Monseniorul Ghica


Spiritualitatea familiei Rugăciunile familiei

Rugăciuni către sfântul Anton de Padova pentru familie

Sfinte Antoane, neînfricat apărător al adevărurilor creştine, ca preot tu ai predicat deseori despre demnitatea şi sfinţenia familiei; ca împărţitor al darurilor cereşti ai copleşit-o cu nenumărate binecuvântări; ca mare făcător de minuni, ai apărat-o de puterile duhului rău.
Cu umilinţă vin şi eu să-ţi cer ocrotirea ta pentru familia noastră. Astăzi îţi încredinţez ţie grija faţă de toţi cei dragi. Cruţă familia noastră de toate necazurile acestei vieţi. Îndepărtează din familia noastră paharul durerii şi al amărăciunii, iar dacă Dumnezeu a hotărât altfel, dobândeşte-ne răbdarea şi resemnarea la voinţa sa preasfântă. Înlătură-i pe toţi aceia care vor să strice casa noastră, mai ales pe cei ce încearcă să semene intrigi între noi.
Sfinte Antoane, ajută familia noastră să trăiască după legea lui Cristos, să păzească cu sfinţenie poruncile lui Dumnezeu şi ale sfintei Biserici, să se bucure de pace şi prosperitate, iar după această viaţă pământească să ne găsim într-o zi reuniţi în cer, spre a ne bucura pentru toată veşnicia de răsplata şi fericirea celor aleşi. Amin.
*
Mărite sfinte Antoane, neînvins apărător al adevărurilor creştine, vistiernic şi împărţitor de haruri şi minuni, cu umilinţă şi încredere vin să implor ocrotirea ta în favoarea propriei mele familii. Sprijineşte-o în toate nevoile ei vremelnice. Îndepărtează de la ea paharul durerii şi al amărăciunilor. Iar dacă nu este voinţa Domnului de a ţine departe de ea totdeauna şi cu totul încercările, atunci dobândeşte-i cel puţin meritul răbdării şi al resemnării creştineşti. Mai presus de toate, fereşte-o de rătăcire şi păcat.
Păzeşte familia noastră de rele ca, trăind totdeauna după legea lui Cristos şi credincioasă poruncilor Bisericii, să merite a se regăsi unită, spre a se bucura de răsplata celor drepţi în fericirea veşnică. Amin.

Str. Gral. Henri M. Berthelot 19
sector 1, 010164 Bucureşti
Tel: 021 405 6262
Copyright © 2015 Asociatia Familiilor Catolice - Web design and programming
Română English