Asociatia Familiilor Catolice Asociatia Familiilor Catolice
"înălţimile nu sunt atât de cutreierate ca pieţele publice. Cu cât urci mai sus, cu atât ai mai puţini tovarăşi de drum."
Monseniorul Ghica


Spiritualitatea familiei Rugăciunile familiei

Novenă în cinstea sfintei Rita din Cascia

NB: Rugăciunea de început şi Rugăciunea de încheiere se recită în fiecare din cele nouă zile, la începutul, respectiv la sfârşitul rugăciunii zilei respective.

Rugăciune de început: Dumnezeule mântuitor, tu eşti într-adevăr prezent cu dumnezeirea şi omenirea ta în cel mai sfânt sacrament. Mă rog ţie cu adâncă smerenie şi dragoste. Fă ca a mea credinţă să devină tot mai vie, speranţa şi încrederea mea tot mai pură şi dragostea mea către tine tot mai aprinsă, ca să dobândesc prin meritele tale nemărginită îndurare şi milă, tu, care trăieşti şi ocârmuieşti împreună cu Dumnezeu Tatăl şi cu Duhul Sfânt în toţi vecii vecilor. Amin.
Eu, un biet păcătos, mă împotrivesc duşmanului rău, tuturor îndemnurilor sale, sfatului său şi faptelor sale. Eu cred în Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul şi Duhul Sfânt. Cred tot ce-mi impune să cred sfânta Biserică. În această credinţă sfântă mărturisesc lui Dumnezeu atotputernicul, Mariei, Mamei sale, tuturor sfinţilor, păcatele mele, mă declar păcătos, căci din zilele copilăriei mele până în acest ceas am păcătuit mult şi adesea, cu gândul, cuvântul, cu fapta şi prin omiterea multor fapte bune. Din toată inima îmi pare rău de păcatele mele. Pentru aceasta, te rog smerit pe tine, Dumnezeul îndurării, să-mi dai harul tău, până îmi voi spovedi şi-mi voi ispăşi toate păcatele mele, de a câştiga mila tău şi de a ajunge, după această viaţă de mizerie, la bucuria şi fericirea veşnică.
De aceea, îmi bat pieptul ca păcătos şi rostesc împreună cu umilul vameş: Doamne, îndură-te de mine, păcătosul! Te rugăm, ascultă umila noastră implorare şi nu pedepsi păcatele pe care le recunoaştem, ci arată-ne, preabunule, nemărginita ta îndurare. Ia de la noi toate păcatele şi scapă-ne de pedepsele pe care le merităm pentru ele. Amin.

Rugăciune de încheiere: Iubită sfântă Rita, dacă îmi privesc crucea, mi se pare atât de mare şi serioasă. Dacă meditez viaţa mea, simt cât de mic sunt eu însumi, cât de lipsit de curaj şi ce slab sunt! Dar am mare încredere în tine, pentru că tu ai uitat de tine ca să ajuţi pe alţii.
Ajută-mă şi pe mine, sfânta Rita! Roagă-te pentru mine, ca prin mijlocirea ta să cresc în iubirea pentru Mântuitorul şi pentru crucea sa. Amin.

Ziua I-a
Rugăciune de început...
Iubită sfântă Rita, din copilărie până la sfârşitul vieţii tale ai iubit singurătatea cu Dumnezeu. Cât de bucuroasă urcai tu colţul de stâncă ce se ridica deasupra localităţii tale natale, pentru ca acolo sus, în linişte, să poţi fi singură cu Dumnezeu. În liniştea cu Dumnezeu au crescut în tine marile gânduri pentru întreaga viaţă. Sfântă Rita, ajută-mi mie, copil al unei epoci hărţuite, să găsesc iar puterea şi voinţa să doresc liniştea, ca să pot fi singur cu Dumnezeu şi, cu toată marea gălăgie a timpului, să nu-mi scape voinţa Domnului.
Roagă-te pentru intenţia mea, sfântă Rita, roagă-te!
Tatăl nostru...
Bucură-te, Marie...
Slavă Tatălui...
Rugăciune de încheiere...

Ziua a II-a
Rugăciune de început...
Iubită sfântă Rita, în rugăciunile mele mă gândesc aproape întotdeauna la mine şi la grijile mele. În rugăciunile tale, tu lăudai mai întâi pe Dumnezeu şi căutai să-i faci voia. Tu nu te rugai: „Eu aş vrea, aş dori...", dar „Ce vrei, Doamne, să fac eu?" Dobândeşte-mi prin mijlocirea ta puţin din spiritul tău de rugăciune, să mă debarasez de eul meu şi să doresc fără rezervă să se împlinească în mine voinţa lui Dumnezeu.
Roagă-te pentru intenţia mea, sfântă Rita, roagă-te!
Tatăl nostru...
Bucură-te, Marie...
Slavă Tatălui...
Rugăciune de încheiere...

Ziua a III-a
Rugăciune de început...
Iubită sfântă Rita, inima ta te îndemna să doreşti a-ţi oferi lui Dumnezeu fecioria, într-o mănăstire. Dumnezeu a voit însă ca mai întâi să te căsătoreşti, pentru a câştiga pentru viaţa veşnică sufletul tău şi al celor doi copii ai tăi. Tu te-ai supus voinţei sfinte a lui Dumnezeu şi ţi-ai îndeplinit misiunea dată ţie prin căsătorie, până la sfârşit. Sfântă Rita, roagă-te, ajută-mă, prin mijlocirea ta, să nu fac ceea ce eu cred că este just, ci ceea ce vrea Dumnezeu, chiar dacă mi s-ar părea că e greu, căci „acela care face voia Tatălui meu", zice Mântuitorul, „mă iubeşte".
Roagă-te pentru intenţia mea, sfântă Rita, roagă-te!
Tatăl nostru...
Bucură-te, Marie...
Slavă Tatălui...
Rugăciune de încheiere...

Ziua a IV-a
Rugăciune de început...
Iubită sfântă Rita, tu ai trăit ca şi copil, femeie, călugăriţă, într-o nespusă sărăcie. Niciodată nu te-ai plâns de aceasta şi ţi-ai îmbogăţit viaţa săracă prin neîncetate jertfe de bunăvoie. Cât de ruşinat stau în faţa ta, când privesc la viaţa mea comodă şi când ştiu cât de grea îmi este orice jertfă. Sfântă Rita, roagă-te pentru mine la Dumnezeu, să găsesc curajul pentru renunţare, să dobândesc puterea de duce o viaţă mortificată, ca patimile mele să adoarmă, duhul să se înalţe şi adevărata virtute şi neînchipuita ei răsplată să devină pacea mea.
Roagă-te pentru intenţia mea, sfântă Rita, roagă-te!
Tatăl nostru...
Bucură-te, Marie...
Slavă Tatălui...
Rugăciune de încheiere...

Ziua a V-a
Rugăciune de început...
Iubită sfântă Rita, cât de răbdătoare ai fost tu în viaţă! Cum ai suportat tu mânia şi nedreptatea soţului tău zi de zi, an de an. Tu nu ai obosit, căci dragostea ta a fost adevărată. Sfântă Rita, cât de repede îmi pierd eu răbdarea! Te rog, mijloceşte prin rugăciunile tale, adevărata iubire în a-mi purta crucea şi suferinţa şi puterea de a fi iarăşi bun. Ajută-mă să dobândesc iubirea adevărată.
Roagă-te pentru intenţia mea, sfântă Rita, roagă-te!
Tatăl nostru...
Bucură-te, Marie...
Slavă Tatălui...
Rugăciune de încheiere...

Ziua a VI-a
Rugăciune de început...
Iubită sfântă Rita, tu ai fost umilă, ai avut curajul de a sluji. Tu ştiai că ceea ce spune sfântul părinte al ordinului, sfântul Augustin, este adevărat: „Mândria urmăreşte şi faptele bune şi face ca ele să se piardă". Cât bine s-a distrus în fiinţa mea, fiindcă am fost mândru şi nu am voit să slujesc! Sfântă Rita, roagă-te pentru mine şi dobândeşte-mi duhul smereniei. Nu mă lăsa să uit niciodată că sunt un biet păcătos, ci imploră pentru mine adevăratul duh al umilinţei.
Roagă-te pentru intenţia mea, sfântă Rita, roagă-te!
Tatăl nostru...
Bucură-te, Marie...
Slavă Tatălui...
Rugăciune de încheiere...

Ziua a VII-a
Rugăciune de început...
Iubită sfântă Rita, viaţa ta a fost o viaţă de ascultare. Din ascultare te-ai căsătorit, ai fost ascultătoare la nesocotinţele soţului tău, iar în mănăstire te-ai supus şi celor mai mari umilinţe. Sfântă Rita, dobândeşte-mi pentru rugăciunile tale, duhul ascultării, fiindcă este duhul lui Cristos, care pentru noi a fost ascultător până la moarte, ba chiar până la moartea pe cruce. Dobândeşte-mi, te rog, cunoştinţa că numai în măsura în care voi fi ascultător, voi avea parte de roadele mântuirii.
Roagă-te pentru intenţia mea, sfântă Rita, roagă-te!
Tatăl nostru...
Bucură-te, Marie...
Slavă Tatălui...
Rugăciune de încheiere...

Ziua a VIII-a
Rugăciune de început...
Iubită sfântă Rita, cum ai iubit tu pe Cel Răstignit! Pe măsură ce te-ai maturizat, te-ai adâncit tot mai mult în contemplarea crucii. Cu cât a fost mai mică în ochii tăi propria-ţi cruce, cu atât mai mare a fost crucea Domnului. La urmă ardeai de dorinţa de a-i ajuta Mântuitorului la purtarea crucii şi ai fost învrednicită să iei parte la suferinţele coroanei de spini. Sfântă Rita, dobândeşte-mi spiritul iubirii crucii. Roagă-te pentru mine să nu uit, din cauza crucii mele, crucea Domnului. Ajută-mă să-mi duc crucea în aşa fel ca să pot uşura cât de puţin pe Isus în purtarea crucii.
Roagă-te pentru intenţia mea, sfântă Rita, roagă-te!
Tatăl nostru...
Bucură-te, Marie...
Slavă Tatălui...
Rugăciune de încheiere...

Ziua a IX-a
Rugăciune de început...
Iubită sfântă Rita, cum se deschide o floare când priveşte soarele, astfel a înflorit viaţa ta, ca un trandafir parfumat, fiindcă tu ai privit întotdeauna la Isus Cristos. La focul iubirii sale s-a aprins şi flacăra iubirii de Dumnezeu în inima ta. Roagă-te pentru mine, sfântă Rita, ca şi eu să privesc mai mult la Isus. Dobândeşte-mi acea iubirea de Dumnezeu care este gata la orice jertfă, care se dovedeşte zi de zi în adevărat iubire faţă de aproapele.
Roagă-te pentru intenţia mea, sfântă Rita, roagă-te!
Tatăl nostru...
Bucură-te, Marie...
Slavă Tatălui...
Rugăciune de încheiere... 

Str. Gral. Henri M. Berthelot 19
sector 1, 010164 Bucureşti
Tel: 021 405 6262
Copyright © 2015 Asociatia Familiilor Catolice - Web design and programming
Română English