Asociatia Familiilor Catolice Asociatia Familiilor Catolice
"înălţimile nu sunt atât de cutreierate ca pieţele publice. Cu cât urci mai sus, cu atât ai mai puţini tovarăşi de drum."
Monseniorul Ghica


Spiritualitatea familiei Rugăciunile familiei

Litanie în cinstea sfintei Rita din Cascia

Doamne, miluieşte-ne,
Cristoase, miluieşte-ne,
Doamne, miluieşte-ne,
Cristoase, auzi-ne,
Cristoase, ascultă-ne,
Tată din cer, Dumnezeule, miluieşte-ne pe noi,
Fiule, Răscumpărătorul lumii, Dumnezeule, miluieşte-ne pe noi,
Duhule Sfânt, Dumnezeule, miluieşte-ne pe noi,
Sfântă Treime, un singur Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi,

Preasfântă Fecioară Maria, roagă-te pentru noi, (*)
Maica lui Dumnezeu, *
Fecioara fecioarelor, *
Sfinte Iosife, *
Sfinte Părinte Augustin, *
Sfântă Monica, *
Sfântă Rita, *
Trandafir plin de îndurare, ajutătoare în problemele aparent de nerezolvat, *
Apărătoarea şi scăparea celor părăsiţi, *
Mijlocitoarea devotată în toate nevoile, *
Modelul blândeţii şi al smereniei, *
Model de ascultare şi resemnare, *
Oglinda răbdării şi a împăcării în voia lui Dumnezeu, *
Podoaba ordinului sfântului Augustin, *
Favorita lui Isus cel răstignit, *
Mireasa lui Isus cel suferind, *
Sfântă Rita, pe care un spin din coroana Mântuitorului a rănit-o, *
Sfântă Rita, a cărei frunte a fost împodobită de această rană, *
Sfântă Rita, care te-ai încredinţat voinţei lui Dumnezeu, *
Sfântă Rita, puternică mijlocitoare către Isus, *
Sfântă Rita, care ai fost preamărită de Dumnezeu prin multe miracole, *
Sfântă Rita, care ai fost ascultată totdeauna de Dumnezeu, *
Ca să renunţăm la iubirea de sine, te rugăm, ascultă-ne, (**)
Ca să practicăm smerenia, **
Ca să iubim pe Dumnezeu mai presus de toate, **
Ca să împlinim totdeauna voinţa lui Dumnezeu, **
Ca să iertăm din toată inima pe cei ce ne ofensează, **
Ca să iubim pe aproapele ca pe noi înşine, **
Ca să-ţi urmăm exemplul în virtuţi, **
În toate ispitele, primejdiile şi nevoile, **
În toate întristările, neplăcerile, suferinţele şi purtarea crucii, **
În ceasul morţii noastre, **

Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii, iartă-ne, Doamne!
Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii, ascultă-ne, Doamne!
Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii, miluieşte-ne pe noi!

Roagă-te pentru noi, sfântă Rita,
Ca să ne facem vrednici de făgăduinţele lui Cristos.

Să ne rugăm:
Dumnezeule, care în bunătatea-ţi nemărginită ai binevoit a asculta rugăciunile slujitoarei tale sfânta Rita şi prin mijlocirea ei ne-ai dat ceea ce prin puterea omenească a fost cu neputinţă să dobândim, fii milostiv ca şi în strâmtorările şi nevoile noastre de acum să ne trimiţi ajutorul tău, ca toţi să cunoaştem cum răsplăteşti pe cei umiliţi, cum iei sub scutul tău pe cei părăsiţi şi eşti tăria celor ce se lasă în voia ta. Amin. 

Str. Gral. Henri M. Berthelot 19
sector 1, 010164 Bucureşti
Tel: 021 405 6262
Copyright © 2015 Asociatia Familiilor Catolice - Web design and programming
Română English