Asociatia Familiilor Catolice Asociatia Familiilor Catolice
"înălţimile nu sunt atât de cutreierate ca pieţele publice. Cu cât urci mai sus, cu atât ai mai puţini tovarăşi de drum."
Monseniorul Ghica


Spiritualitatea familiei Rugăciunile familiei

Litanie în cinstea sfântului Anton de Padova

Doamne, miluieşte-ne,
Cristoase, miluieşte-ne,
Doamne, miluieşte-ne,
Cristoase, auzi-ne,
Cristoase, ascultă-ne,
Tată din cer, Dumnezeule, miluieşte-ne pe noi,
Fiule, Răscumpărătorul lumii, Dumnezeule, miluieşte-ne pe noi,
Duhule Sfânt, Dumnezeule, miluieşte-ne pe noi,
Sfântă Treime, un singur Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi,

Sfinte Antoane, sfânt printre oameni, roagă-te pentru noi! (*)
Sfinte Antoane, exemplu de credinţă, *
Sfinte Antoane, model de speranţă, *
Sfinte Antoane, oglindă a dragostei, *
Sfinte Antoane, maestru de rugăciune, *
Sfinte Antoane, adorator al Euharistiei, *
Sfinte Antoane, prieten al crucii, *
Sfinte Antoane, martir al dorinţei, *
Sfinte Antoane, fiu smerit al sfântului Francisc, *
Sfinte Antoane, înger al curăţiei, *
Sfinte Antoane, iubitorul oricărei virtuţi, *
Sfinte Antoane, chivotul Noului Testament, *
Sfinte Antoane, Doctor evanghelic, *
Sfinte Antoane, predicator al cuvântului divin, *
Sfinte Antoane, lucrător în secerişul Bisericii, *
Sfinte Antoane, părintele celor sărmani, *
Sfinte Antoane, păzitorul celor mici, *
Sfinte Antoane, modelul tinerilor, *
Sfinte Antoane, patronul familiei creştine, *
Sfinte Antoane, apărătorul celor greu încercaţi, *
Sfinte Antoane, mângâietorul celor mâhniţi, *
Sfinte Antoane, încrederea celor păcătoşi, *
Sfinte Antoane, preot la milostivirii divine, *
Sfinte Antoane, făuritor de pace, *
Sfinte Antoane, mare făcător de minuni, *
Sfinte Antoane, om evanghelic, *
Sfinte Antoane, ajutor în regăsirea lucrurilor pierdute, *
Sfinte Antoane, martor al apărării vieţii, *
Sfinte Antoane, podoaba ordinului franciscan, *
Sfinte Antoane, comoară a Bisericii, *
Sfinte Antoane, sfântul pe care toată lumea îl iubeşte, *
Sfinte Antoane, discipol perfect al lui Cristos, *
Sfinte Antoane, fiu iubitor al Fecioarei Maria, *

Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii, iartă-ne, Doamne!
Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii, ascultă-ne, Doamne!
Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii, miluieşte-ne pe noi!

P: Roagă-te pentru noi, sfinte Antoane,
C: ca să ne facem vrednici de făgăduinţele lui Cristos!

Să ne rugăm:
Dumnezeule preamilostiv, care ai ridicat în Biserica sfinţi spre edificarea noastră spirituală şi spre mângâierea noastră în suferinţe, ajută-ne, te rugăm, să transpunem în faptă împlinită mesajul de trăire evanghelică al sfântului Anton de Padova şi să aflăm în el un puternic mijlocitor la tronul îndurărilor tale. Prin Cristos, Domnul nostru. Amin. 

Str. Gral. Henri M. Berthelot 19
sector 1, 010164 Bucureşti
Tel: 021 405 6262
Copyright © 2015 Asociatia Familiilor Catolice - Web design and programming
Română English