Asociatia Familiilor Catolice Asociatia Familiilor Catolice
"înălţimile nu sunt atât de cutreierate ca pieţele publice. Cu cât urci mai sus, cu atât ai mai puţini tovarăşi de drum."
Monseniorul Ghica


Spiritualitatea familiei Rugăciunile familiei

Calea Sfintei Cruci pentru copii

RUGĂCIUNE DE PREGĂTIRE

O, Isuse preabune, cu inimă căită vin înaintea ta, spre a te urma pe drumul suferinţelor, ce l-ai îndurat de la Pilat până la Calvar. Vreau să fac aceasta spre iertarea păcatelor mele, spre a mă învăţa să sufăr şi să mă jertfesc împreună cu tine, pentru mântuirea sufletelor şi pentru a dobândi toate indulgenţele care se pot câştiga, în folosul meu şi al sufletelor din Purgator.
O, Marie, Mamă îndurerată a lui Isus, ajută-mă să fac bine această Cale a Crucii!

Staţiunea I
ISUS ESTE OSÂNDIT LA MOARTE

- Ne închinăm ţie, Cristoase, şi te binecuvântăm,
- căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
O, Isuse, Mântuitorul şi Dumnezeul meu, cei răi te-au osândit pe nedrept la moarte. Ştiu că tu nu meritai aceasta, dar păcatele mele şi ale oamenilor te-au făcut să îmbrăţişezi moartea de bunăvoie, spre a ne mântui. Îţi mulţumesc, scumpul meu Mântuitor, pentru ceea ce ai suferit de dragoste către mine. Vreau ca, făcând această Cale a Crucii, să culeg toate picăturile de sânge pe care tu le vei vărsa pentru noi.
Învaţă-mă să sufăr şi eu ceva din dragoste către tine.

Tatăl nostru...
Bucură-te, Marie...


Staţiunea a II-a
ISUS IA CRUCEA PE UMERI

- Ne închinăm ţie, Cristoase, şi te binecuvântăm,
- căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
După ce ai fost osândit la moarte, o, Isuse, ţi s-a pus crucea cea grea pe umeri! Tu ai primit-o de bunăvoie şi ai sărutat-o cu bucurie, căci ea era semnul prin care aveai să ne mântuieşti pe noi. Îngenuncheat înaintea ei, vreau să o sărut şi eu cu drag şi să o duc împreună cu tine. O, cum aş dori ca lacrimile mele să fie spre mângâiere!
Ajută-mă, Isuse, să îndur şi eu cu răbdare toate micile dureri pe care tu mi le vei trimite.

Tatăl nostru...
Bucură-te, Marie...

Staţiunea a III-a
ISUS CADE ÎNTÂIA OARĂ SUB POVARA CRUCII

- Ne închinăm ţie, Cristoase, şi te binecuvântăm,
- căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
O, bunule Isuse, tu ai căzut sub povara crucii!... Te-ai lovit rău, desigur! Şiroaie de sânge curg din rănile tale! Văzându-te suferind, mă întreb: care a fost pricina acestor suferinţe? Păcatele mele, o, Isuse!
O, de aş putea să le şterg cu sângele meu şi să nu le mai fac niciodată! De azi înainte, vreau să fug de orice păcat şi să fac numai binele.

Tatăl nostru...
Bucură-te, Marie...

Staţiunea a IV-a
ISUS O ÎNTÂLNEŞTE PE MAICA SA ÎNDURERATĂ

- Ne închinăm ţie, Cristoase, şi te binecuvântăm,
- căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
Pe drumul suferinţelor, ai întâlnit-o, o Isuse, şi pe buna ta Mamă! Cine ar putea spune ce dureri i-au străpuns inima când te-a văzut încununat cu spini şi plin de sânge!
O, Marie, mamă preaiubită, tu suferi împreună cu Fiul tău Isus, pentru mine, pentru păcatele cu care l-am vătămat pe Dumnezeu. Ajută-mă să rămân mereu un copil bun al tău şi un urmaş vrednic al lui Isus!

Tatăl nostru...
Bucură-te, Marie...

Staţiunea a V-a
SIMON DIN CIRENE ÎL AJUTĂ PE ISUS
SĂ-ŞI DUCĂ CRUCEA

- Ne închinăm ţie, Cristoase, şi te binecuvântăm,
- căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
O, Isuse, crucea pe care o duci te slăbeşte tot mai mult! Ca să nu rămâi strivit sub greutatea ei, Simon din Cirene te ajută s-o duci mai departe.
Împreună cu bunul Simon, îmi pun şi eu umărul sub crucea ta, ca să te ajut în purtarea ei. Voi suferi toate neplăcerile ce le voi avea, pentru mântuirea sufletelor şi mângâierea preasfintei tale inimi.

Tatăl nostru...
Bucură-te, Marie...

Staţiunea a VI-a
VERONICA ŞTERGE FAŢA LUI ISUS
CU O MARAMĂ
- Ne închinăm ţie, Cristoase, şi te binecuvântăm,
- căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
Cu mare grijă şi recunoştinţă, Veronica îţi şterge faţa plină de sudoare şi de sânge, iar tu, o, Mântuitorul meu, îi laşi ca amintire, întipărit pe marama ei, chipul feţei tale!
Ajută-mă, o, Isuse, ca prin lacrimi de pocăinţă, prin mici jertfe şi suferinţe, să-ţi alin şi eu nu numai faţa, ci şi rănile picioarelor pline de sânge, pentru ca astfel drumul până la Calvar să-ţi fie cât mai uşor...

Tatăl nostru...
Bucură-te, Marie...

Staţiunea a VII-a


ISUS CADE A DOUA OARĂ SUB POVARA CRUCII
- Ne închinăm ţie, Cristoase, şi te binecuvântăm,
- căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
O, Isuse, tu cazi acum pentru a doua oară, căci şi noi de atâtea ori recădem în aceleaşi păcate! Dar te ridici îndată, pentru a ne arăta, o, Isuse, că nici noi nu trebuie să rămânem în stare de păcat.
Dă-mi putere, o, Isuse, ca să mă întorc cu adevărat la tine, ori de câte ori aş avea nenorocirea de a cădea în vreun păcat de moarte; te rog, întoarce-i şi pe sărmanii păcătoşi.

Tatăl nostru...
Bucură-te, Marie...


Staţiunea a VIII-a
ISUS MÂNGÂIE FEMEILE CARE PLÂNG


- Ne închinăm ţie, Cristoase, şi te binecuvântăm,
- căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
Mamele bune din Ierusalim plâng, pentru că Isus este dus la moarte. Dar Isus le spune să plângă mai degrabă pentru ele şi pentru fiii lor păcătoşi.
O, Doamne Isuse, tu ceri de la noi o inimă curată şi fără de păcat! Iată, eu îţi jertfesc inima mea, cu tot cea ce am şi cu tot ceea ce sunt, rugându-te să o primeşti în dar... Ajută-mă să trăiesc cu tine şi să nu te mai supăr niciodată!

Tatăl nostru...
Bucură-te, Marie...

Staţiunea a IX-a


ISUS CADE A TREIA OARĂ SUB POVARA CRUCII
- Ne închinăm ţie, Cristoase, şi te binecuvântăm,
- căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
Încă o dată, faţa cea frumoasă a lui Isus atinge pământul rece. El, cel atotputernic, Regele cerului şi al pământului!
O, Isuse al meu, alerg să-ţi ridic cu mâinile mele crucea... Tu, care în căderea ta, ţi-ai vărsat sângele tău cel scump pentru noi, fă să trăiesc şi să mor fără de păcat, şi astfel sângele tău să nu fi fost vărsat în zadar pentru mine!

Tatăl nostru...
Bucură-te, Marie...

Staţiunea a X-a
ISUS ESTE DESPUIAT DE HAINE


- Ne închinăm ţie, Cristoase, şi te binecuvântăm,
- căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
O nouă suferinţă îţi chinuieşte trupul nevinovat, o, Isuse! Călăii te dezbracă de hainele tale şi sângele care încetase acum curge iarăşi din trupul tău. Cine poate înţelege cât de mult suferi, Isuse!
Pentru această durere şi ruşine ce ai suferit-o la dezbrăcarea hainelor, dă-mi harul să nu spun niciodată vreun cuvânt sau să fac vreo faptă care să păteze curăţia inimii mele!

Tatăl nostru...
Bucură-te, Marie...

Staţiunea a XI-a
ISUS ESTE RĂSTIGNIT PE CRUCE


- Ne închinăm ţie, Cristoase, şi te binecuvântăm,
- căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.

Dulce Isuse al meu, călăii te pironesc fără milă pe cruce! Cuiele lungi şi reci trec prin mâinile şi picioarele tale, producându-ţi dureri nespuse.O, cât n-ar trebui să plâng şi să mă tem şi eu, la gândul că acele cuie au fost păcatele mele... Ai milă de mine, o, Isuse, şi dă-mi harul ca niciodată, de acum înainte, să nu mai întrebuinţez mâinile şi picioarele mele spre a te supăra pe tine!... 

Tatăl nostru...
Bucură-te, Marie...


Staţiunea a XII-a
ISUS MOARE PE CRUCE


- Ne închinăm ţie, Cristoase, şi te binecuvântăm,
- căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.

Ce-mi este dat să văd, o, Isuse? Dumnezeul şi Mântuitorul meu moare pe cruce! Iată până unde a ajuns dragostea ta pentru mine!
Veniţi creştini, veniţi să-i privim rănile şi să le adorăm! Veniţi să-i privim mai ales coasta deschisă, de unde inima sa varsă flăcări de iubire faţă de noi. Ne vom închide în această inimă, şi aici vom rămâne pentru a nu ne mai despărţi de ea niciodată.


Tatăl nostru...
Bucură-te, Marie...

Staţiunea a XIII-a
ISUS ESTE COBORÂT DE PE CRUCE
- Ne închinăm ţie, Cristoase, şi te binecuvântăm,
- căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
Trupul preaiubitului tău Fiu, o, Marie, este luat jos de pe cruce şi depus în braţele tale. Acela pe care tu l-ai născut şi l-ai îngrijit cu gingăşia ta de mamă este acum lipsit de viaţă, plin de răni şi sânge.
Ce durere ţi-a străpuns atunci inima! Pricina acestei dureri am fost eu şi păcatele mele. Ajută-mă, o, bună mamă, să nu mai fac greşeli cu care să vă supăr pe tine şi pe Fiul tău.
Tatăl nostru...
Bucură-te, Marie...

Staţiunea a XIV-a
ISUS ESTE ÎNMORMÂNTAT


- Ne închinăm ţie, Cristoase, şi te binecuvântăm,
- căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
Cu multă evlavie şi credinţă, intri în mormântul tău, o, Isuse. Pe faţa ta se mai văd încă urmele suferinţelor ce le-ai îndurat pentru noi.
Îţi mulţumesc, o, Isuse! Primeşte în dar inima mea şi fă din ea o locuinţă curată, în care să te primesc cu vrednicie în sfânta Împărtăşanie. Fă să fiu întotdeauna al tău, aici, pe pământ, şi în slava cerească. Amin.


Tatăl nostru...
Bucură-te, Marie....

RUGĂCIUNE DE ÎNCHEIERE
Îţi mulţumesc, o, Isuse, că mi-ai dat harul să fac această Cale a Crucii. Cât de repede a trecut timpul acesta! Ce plăcut este a fi şi a suferi împreună cu tine! Aş vrea să sufăr şi pentru aceia care sunt mai puţin sensibili la dragostea ta.
Priveşte spre mine, o, Isuse, şi fii mulţumit. Inima mea o las lângă crucea ta, ca să sufere împreună cu tine. Ajută-mă să iubesc suferinţa şi să nu uit niciodată cât ai suferit din dragoste către mine. Amin.


(sursa: „Ave crux, spes unica. Modele pentru meditarea suferinţelor şi morţii Domnului Isus Cristos pe cruce", coordonator: Anton Farcaş Anton, Ed. Sapienţia, Iaşi)

 

Str. Gral. Henri M. Berthelot 19
sector 1, 010164 Bucureşti
Tel: 021 405 6262
Copyright © 2015 Asociatia Familiilor Catolice - Web design and programming
Română English